De naam zegt het al alles op het gebied voor verbetering van lichaam en geest wordt hier gedaan.

Deze zaal is in gemeenschappelijk gebruik met de School. Tijdens schooltijd, van school en daarna voor gebruik van ons. Komt neer op maan, dins, donder en vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur. Verder van 19.00 tot 23.00 uur. En woensdag van 12.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 23.00 uur.

Deze zaal kunt u huren voor activiteiten, per uur € 7,00 of per Jaar € 250,00 een jaar bestaat uit 10 maanden.

Wij zijn gesloten met de zomervakantie en Kerstvakantie Basisschool.

Jaarbetaling is verspreid over 10 keer.