Dichterskring ‘DE DIJKDICHTERS‘ is opgericht door Gerard Beense, de eerste stadsdichter van Lelystad.

We komen tweewekelijks bij elkaar in ‘Buurtcentrum De Brink’, Griend 33-07, de 1ste en de 3de maandagavond van de maand, aanvang: 19.30 uur.

Wij respecteren iedere dichter en zijn werk en vanuit die gedachte bespreken wij elkaars gedichten in een kritische, maar ontspannen sfeer.

Zo leren wij van elkaar, maar blijft de dichter eindverantwoordelijke voor zijn eigen werk.

Onder WIE ZIJN WIJ? vindt u van een aantal van ons een geschreven portret.

www.dedijkdichters.nl

De Kunstenaar

mijn ziel berust niet in het dagelijks doodgewone
mijn fantasie reikt tot de hoogste hemelboog
ik zie de wereld soms in strakke lijnen
laat met mijn hand het licht,  steeds weer  in kleuren schijnen
zoek immer naar de zachtste streling van het oog

ik breng de waarheid terug tot intuitie
streel met mijn vingers, dat wat mij beroert
uit mij in vormen, die uit passie zijn geboren
zoek naar het evenwicht, maar wil dat ook verstoren
schep de oneindigheid die steeds mijn hart vervoert

misschien dat mijn verhalen voor jou  grens’loos  lijken
je telkens brengen tot ander perspectief
je vragen om jouw wereld,  even los te laten
je te bevrijden van vastzittende dictaten
om mij te horen als ik zeg…
ik heb je lief…


© Juul Baars 16 september 2019

Wij wensen u veel leesplezier!

De Dijkdichters