BRIDGECLUB YABERO

bridgekarten

Voorzitter:                    Els Lucas

Penningmeester:        Irene Stienstra

Wedstrijdleiding:        Peter Gerritsen

Secretaris :                  Annemieke van der Schaaf

Contributie:                Het seizoen loopt van september tot begin juni

                                    Per seizoen € 40,- Na1 januari € 24,-

Bridgeclub Yabero is opgericht in 1994 door een paar enthousiaste mensen.

Vanaf het begin is overeengekomen, dat de club geen lid is van de Nederlandse Bridgebond.

Dit om het informatie karakter in stand te houden en ook om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De club speelt op donderdagavond van 19:45 tot ongeveer 23:00 uur

Bridgeclub Yabero is ooit begonnen in de huiskamer van wooncentrum Hestia en is in 2015 verhuisd.

Naar Buurtcentrum de Brink.

Tijdens de pauze kunnen we een drankje kopen aan de bar, waar 2 enthousiaste vrijwilligers ons helpen.

De gezelligheid bij het bridgen staat voorop.

Een keer per jaar is er een ledenvergadering.

Waarin het competitiereglement en het financieel beleid wordt besproken .

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen, voordat ze besluiten lid te worden, een paar keer meespelen om de sfeer te proeven.

De wedstrijdleider is per email te bereiken petergerritsen72@gmail.com