Er is weer een kerstfeest voor en door de bewoners van de Boswijk.       Kosten   €  

Dinsdag  17e December. van: 14.15 tot 17.30 uur.                
Aanmelden: s.nageswar@welzijnlelystad.nl                

0320 707159                                          

Of bij het Buurtcentrum 0320 243773