Klik op de site www.bck-lelystad.nl

De wijkraad heeft elke maandagavond van 19:00 – 20:30 uur een inloop waarbij bewoners uit de Boswijk hun vragen kunnen stellen. Over de Gemeente, Wijkagent, Centrada en Welzijn. Tevens vergaderen zij om de maand in het buurtcentrum. Deze is openbaar.

Wilt U weten wat de wijkraad Boswijk nog meer doet?

Klik op de site www.wijkraadboswijk.nl

Op 1 juni 2008 is het Belangen Comité Kamp opgericht welke bestond uit een 6-tal enthousiaste bewoners.
Deze bewoners gingen wekelijks met het Wijk Preventie Team “op ronde” door de buurt om deze Schoon, Heel en Veilig te houden. De meldingen liepen via de wijkconsulent en kreeg de gewenste aandacht en werd waar mogelijk opgelost.
Tot op de dag van vandaag loopt het Wijk Preventie Team nog wekelijks met 2 groepen door de buurt.

Na verloop van tijd is het Belangen Comité Kamp uitgegroeid van alleen een Wijk Preventie Team tot een volwaardige buurtvereniging.
Diensten zoals Tuin Klus Team, Boodschappen Service Dienst en een Activiteiten Team werden opgericht.
Er zijn nu 9 bewoners actief in het Wijk Preventie Team en meerdere bewoners zetten zich in voor andere activiteiten zoals onder andere het onderhoud van ons visitekaartje bij de entree van de Kamp.
Dit alles om de sociale cohesie in de Kamp op een hoger peil te brengen.
Activiteiten zoals Dagjes-uit met jong en oud, schoonmaakdagen, snoeiweekenden,  buitenspeeldagen, bingo werden en worden nog steeds georganiseerd.