Op woensdag-middag van 13.30 tot 14.30 uur is er spreekuur in het Buurtcentrum.

Heeft u vragen over of voor de politie dan kunt U hier terecht.

De Wijkagent houd dan spreekuur.

Heeft u vragen op sociaal gebied dan kunt U ook hier terecht.

st. Welzijn houd dan ook spreekuur.

Heeft U vragen over Uw Woning?

Aanpassingen of reparatie, lekkage?

Woonst. Centrada kunt U daar bij helpen, ook zij hebben dan spreekuur.